Kontakt

Internet ułatwia kontakt,
lecz oddala nas od ludzi,
którzy są blisko.