MC Silk – Ostatni z nas

muzyka


To, co dziś jest oczywiste, to może stać się deficytowe
Gdy zawiesimy ekosystem i sami zaliczymy game-over, bo
Cywilizacja to gra z góry skazana na niepowodzenie
Ale dopóki trwa, to mamy komfort mieć nadzieję
Którą codzienność zmienia w pewność